BLUES & ROCK 1972-1974

g_600_jn_002.jpg

Wojtek 1970
z arch. Janusza Nowackiego, foto Janusz Nowacki

g_600_pl24-1.jpg
Blues & Rock w poznańskim "Piekłoraju" 1972
Andrzej Iskra (obcięty), Przemysław Lisiecki i Wojtek
z arch. Przemysława Lisieckiego


g_600_pl22.jpg
Maciej Winiewicz, Maciej Dobrzyński, Wojtek Skowroński, Andrzej Iskra, Przemysław Lisiecki
Warszawa 1973
(foto wykorzystane do plakatu reklamowego PSJ "Blues & Rock" w 1973)
z arch. Przemysława Lisieckiego, fot. Marek Karewicz

g_600_pl29.jpghttps://wojciecg_600_BLUES--ROCK---DNI-ZIELONEJ-GORY-1973_polar.jpg
Przemysław Lisiecki, Dni Zielonej Góry IX 1973, z arch. P. Lisieckiego, fot. Elżbieta Durek
Poszukuję kontakt do autorki zdjęcia - Pani Elżbiety Durek z Zielonej Góry lub okolic!!!
 
g_600_pl30.jpg
g_600_pl37.jpgg_600_pl31.jpg
1. Przemysław Lisiecki Podczas koncertu
2. Przemysław Lisiecki podczas próby
3. Przemysław Lisiecki w Warszawskiej Stodole 1972 foto B. Jursz
4. Przemysław Lisiecki w akcji "koncertowo" w Warszawskiej Stodole 1971
z arch. Przemysława Lisieckiego

g_600_pl03.jpg
chórek Rock & Blues - Krystyna Stolarska, Teresa Głowacka, Ewa Góra
Warszawa 1971 (na zdjęciu jeszcze jako zespół Amazonki)
z arch. Przemysława Lisieckiego, fot. Marek Karewicz
 
https://wojciechskowronski.pl/images/foto/gal/lisiecki/g_600_pl16.jpg
Blues & Rock 1972, z arch. Przemysława Lisieckiego, fot. Marek Karewicz
g_600_BLUES--ROCK-W-PENYM-SKADZIE_n_polar.jpg
fot. Marek Karewicz
g_600_rywol01.jpg
Blues & Rock
z chórkiem Rock & Blues, Warszawa 1973 (zespół w tym składzie dokonał rejestracji pierwszego LP SXL 0799)
Krystyna Stolarska, Halina Zielińska, Ewa Góra, Wojtek Skowroński, Andrzej Iskra (na dole), Maciej Winiewicz, Maciej Dobrzyński i Przemysław Lisiecki
z arch. Ryszarda Wolańskiego; fot. Marek Karewicz

g_600_pl06.jpg
Maciej Winiewicz, Andrzej Iskra, Maciej Dobrzyński, Wojtek Skowroński, Przemysław Lisiecki
Lublin VI 1973, z arch. Przemysława Lisieckiego
g_600_pl09.jpg
Blues & Rock - Warszawa 1972
Andrzej Iskra, Wojtek Skowroński, Maciej Dobrzyński, Przemysław Lisiecki, Maciej Winiewicz
z arch. Przemysława Lisieckiego, fot. Marek Karewicz

g_600_0038is_sepia.jpg
Blues & Rock - Warszawa 1972
Przemysław Lisiecki, Maciej Dobrzyński, Wojtek Skowroński, Andrzej Iskra i Maciej Winiewicz
z arch. Aleksandry i Michała Iskra, fot. Marek Karewicz

mw0002-1_600.jpg
Maciej Dobrzyński, Maciej Winiewicz, Andrzej Iskra, Wojtek Skowroński i Przemysław Lisiecki
Warszawa 1972
z arch. Macieja Winiewicza, fot Marek Karewicz
 
g_600_pl19.jpg
Maciej Dobrzyński, Przemysław Lisiecki, Wojtek Skowroński, Andrzej Iskra, Maciej Winiewicz
Lublin VI 1973, z arch. Przemysława Lisieckiego

mw0003_600.jpg
Andrzej Iskra, Maciej Dobrzyński, Przemysław Lisiecki, Wojtek Skowroński i Maciej Winiewicz
Lublin VI 1973, z arch. Macieja Winiewicza

g_600_pl12.jpg
Maciej Winiewicz, Przemysław Lisiecki, Andrzej Iskra, Maciej Dobrzyński, Wojtek Skowroński
Lublin VI 1973, z arch. Przemysława Lisieckiego

g_600_0048oi.jpgg_600_0049oi_sepia.jpgg_600_0047oi.jpg
Lublin VI 1973
1. Maciej Winiewicz, Andrzej Iskra, Wojtek Skowroński, Maciej Dobrzyński, Przemysław Lisiecki
2. Maciej Dobrzyński, Wojtek Skowroński, Maciej Winiewicz, Andrzej Iskra, Przemysław Lisiecki
3. Maciej Winiewicz, Maciej Dobrzyński, Wojtek Skowroński, Andrzej Iskra, Przemysław Lisiecki
(zespół Blues & Rock "świadkiem na ślubie")
z arch. Aleksandry i Michała Iskra

g_600_0052oi.jpgg_600_0051oi.jpg
1. Maciej Dobrzyński, Andrzej Iskra, Wojtek Skowroński, Przemysław Lisiecki i Maciej Winiewicz 1973
2. Wojtek Skowroński 1972, fot. nr 2 Marek A. Karewicz
z arch. Aleksandry i Michała Iskra

g_600_0059oi
Plac Defilad przed Pałacem Kultury, Warszawa 22 VII 1973, z arch. Aleksandry i Michała Iskra, fot. Elżbieta Durek (Zielona Góra)
Poszukuję kontakt do autorki zdjęcia - Pani Elżbiety Durek z Zielonej Góry lub okolic!!!
 
g_600_0040oi.jpg
Plac Defilad przed Pałacem Kultury, Warszawa 22 VII 1973, z arch. Aleksandry i Michała Iskra, fot. Elżbieta Durek (Zielona Góra)
Poszukuję kontakt do autorki zdjęcia - Pani Elżbiety Durek z Zielonej Góry lub okolic!!!
 
g_600_0042oi.jpg
Plac Defilad przed Pałacem Kultury, Warszawa 22 VII 1973, z arch. Aleksandry i Michała Iskra, fot. Elżbieta Durek (Zielona Góra)
1. Andrzej Iskra, Maciej Dobrzyński, Maciej Winiewicz, Krystyna Stolarska i Ewa Góra
2. Andrzej Iskra, Krystyna Stolarska, Teresa Głowacka i Ewa Góra
3. Andrzej Iskra, Maciej Dobrzyński, Maciej Winiewicz, Krystyna Stolarska, Teresa Głowacka i Ewa Góra
z arch. Aleksandry i Michała Iskra, fot. Elżbieta Durek (Zielona Góra)
Poszukuję kontakt do autorki zdjęcia - Pani Elżbiety Durek z Zielonej Góry lub okolic!!!

g_600_0029oi.jpgg_600_0028oi.jpg
TV RUND w Lipsku - NRD - 1973
1. Maciej Winiewicz, Krystyna Stolarska, Ewa Góra, Wojtek Skowroński i Teresa Głowacka (zasłonięta)
2. Maciej Winiewicz, Krystyna Stolarska, Wojtek Skowroński i Ewa Góra
z arch. Aleksandry i Michała Iskra

g_600_pl18.jpg
Program "MY" TV Łódź 1974, Wojtek (za perkusją), Edmund Klaus, Przemysław Lisiecki, Andrzej Iskra; arch. i fot. Romuald Królak
 
g_600_pl13.jpg
Program "MY" TV Łódź 1974, Wojtek Skowroński, Edmund Klaus, Przemysław Lisiecki (za perkusją); arch. P. Lisieckiego, fot. Romuald Królak

g_600_bar_plaiek.jpg
_g_600_Nowa-Wie---7-IV-1974.jpg
Blues & Rock w czasopiśmie Nowa Wieś Nr 14 z 7.04.1974; arch. P. Lisieckiego; foto E. Smoliński
P. Lisiecki, A. Iskra, E. Klaus, W. Skowroński
Poszukuję kontakt do autora zdjęcia - Pana E. Smolińskiego

rowi_600.jpg
Wojtek 1971 z arch. Romana Witczaka, foto Janusz Nowacki

rowi0001_600.jpg
Plac Defilad przed Pałacem Kultury, Warszawa 22 VII 1973, z arch. Romana Witczaka, foto Maciej Jurkowski
Poszukuję kontakt do autora zdjęcia - Pana Macieja Jurkowskiego

rowi0004_600.jpg
Plac Defilad przed Pałacem Kultury, Warszawa 22 VII 1973,
z arch. Romana Witczaka, foto Maciej Jurkowski
Poszukuję kontakt do autora zdjęcia - Pana Macieja Jurkowskiego