1969

g_600_ts001.jpg
Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego
od lewej: Hubert Szymczyński (bg), Aleksander Michalski (ts), Andrzej Nebeski (dr), Zbigniew Karwacki (ts), Andrzej Mikołajczak (org) i Wojtek Skowroński (p)

z arch Teresy Skowrońskiej, fot. Marek Karewicz

 

Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego: Hubert Szymczyński, Andrzej Mikołajczak, Wojciech Skowroński, Andrzej Nebeski, Zbigniew Karwacki i Aleksander Michalski

z arch. Andrzeja Mikołajczaka, fot. Marek Karewicz