Galeria


Nowi Polanie
1968


g_600_nowipolanie01_epmr.jpg

fotografia Marka Karewicza - pochodzi z Encyklopedii Polskiej Muzyki Rozrywkowej (Rock 'n' Roll 1959-1973)
szczegóły patrz w "Literatura" 

1969

g_600_ts001.jpg
Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego
od lewej: Hubert Szymczyński (bg), Aleksander Michalski (ts), Andrzej Nebeski (dr), Zbigniew Karwacki (ts), Andrzej Mikołajczak (org) i Wojtek Skowroński (p)

z arch Teresy Skowrońskiej, fot. Marek Karewicz

 

Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego: Hubert Szymczyński, Andrzej Mikołajczak, Wojciech Skowroński, Andrzej Nebeski, Zbigniew Karwacki i Aleksander Michalski

z arch. Andrzeja Mikołajczaka, fot. Marek Karewicz


BLUES TRIO 1970
g_600_an01.jpg
g_600_ts005.jpgg_600_an02.jpg

1. Andrzej Nackoski, Wojtek Skowroński, Kazimierz Plewiński 1970 w klubie "Od Nowa" w Poznaniu
z arch. Andrzeja Nackoskiego
2. Wojtek Skowroński 1970 w klubie "Od Nowa" w Poznaniu
z arch. Teresy Skowrońskiej
3. Wojtek Skowroński 1970 prawe w klubie "Od Nowa" w Poznaniu
z arch. Andrzeja Nackoskiego
foto 1-3 Janusz Nowacki

Blues Trio 1971

g_600_jn001.jpg
Program TVP Poznań 1971 "Alfabet Rozrywki" reż. Stefan Mroczkowski
Piotr Janton (za perkusją), Wojtek i Kazimierz Plewiński (z gitarą basową)
z arch. Janusza Nowackiego, fot. Janusz Nowacki
 
httpsg_800_TVP71-Stefan-Mroczkowski_fot.-Andrzej-Strzelecki_02.jpg
Program TVP Poznań 1971 "Alfabet Rozrywki" reż. Stefan Mroczkowski
Piotr Janton (za perkusją), Wojtek i Kazimierz Plewiński (z gitarą basową)
z arch. Stefana Mroczkowskiego, fot. Andrzej Strzelecki

g_600_ts007.jpg


Piotr Janton - dr, Wojtek Skowroński i Kazimierz Plewiński - gitara basowa 1971
z arch. Teresy Skowrońskiej
foto Stanisław Chybowski


nowy skład - jeszcze
BLUES TRIO - od lata 1971

g_600_pl01.jpgAndrzej Iskra, Wojtek Skowroński (na dole), Przemysław Lisiecki 1971
z arch. Przemysława Lisieckiego
foto Marek A. Karewicz
(foto wykorzystane w okładce albumu "Old Rock Meeting A.D. 1986") w wersji LP oraz CD.

g_600_bt71_epmr01.jpg
skan z Encyklopedii Polskiej Muzyki Rockowej - "Rock 'n' Roll 1959-1973"

g_600_0054oi.jpgg_600_0055oi.jpgg_600_0057oi.jpg

g_600_0058oi.jpg

g_600_0060oi.jpg

Sesja zdjęciowa na terenie muzeum "Na Majdanku" koło Lublina 1971
1. W. Skowroński, P. Lisiecki, A. Iskra
2. A. Iskra, W. Skowroński, P. Lisiecki
3. W. Skowroński, P. Lisiecki, A. Iskra
4 i 5. A. Iskra, Wojtek Skowroński, Przemysław Lisiecki
z arch. Aleksandry i Michała Iskra
foto Marek A. Karewicz

g_600_pl38.jpgg_600_pl08.jpg01.Wojtek i Przemysław Lisiecki
02.Andrzej Iskra i Przemysław Lisiecki
Szczecin 1971
z arch. Przemysława Lisieckiego

ts0129_800.jpg
Maciej Winiewicz, Wojtek Skowroński i S. Muś (kierowca)
z arch. Teresy Skowrońskiej


g_300_abc_01.jpg
1968 od lewej: Hubert Szymczyński - bas, Aleksander Michalski - sax, Andrzej Nebeski - dr, Zbigniew Karwacki - sax, Andrzej Mikołajczak - kbds i Wojtek Skowroński
z arch. Teresy Skowrońskiej, autor nieznany


BLUES & ROCK 1972-1975

g_600_jn_002.jpg

Wojtek
z arch. Janusza Nowackiego, foto Janusz Nowacki


g_600_pl24-1.jpg
Blues & Rock w poznańskim "Piekłoraju" 1972
Andrzej Iskra (obcięty), Przemysław Lisiecki i Wojtek
z arch. Przemysława Lisieckiego


g_600_pl22.jpg
Maciej Winiewicz, Maciej Dobrzyński, Wojtek Skowroński, Andrzej Iskra, Przemysław Lisiecki
Warszawa 1973
(foto wykorzystane do plakatu reklamowego LP "Blues & Rock")
z arch. Przemysława Lisieckiego

g_600_pl29.jpghttps://wojciecg_600_BLUES--ROCK---DNI-ZIELONEJ-GORY-1973_polar.jpg
z arch. P. Lisieckiego
 
g_600_pl30.jpg
g_600_pl37.jpgg_600_pl31.jpg
1. Przemysław Lisiecki Podczas koncertu
2. Przemysław Lisiecki podczas próby
3. Przemysław Lisiecki w Warszawskiej Stodole 1972 foto B. Jursz
4. Przemysław Lisiecki w akcji "koncertowo" w Warszawskiej Stodole 1971
z arch. Przemysława Lisieckiego

g_600_pl03.jpg
Rock & Blues (chórek) - Krystyna Stolarska, Teresa Głowacka, Ewa Góra
Warszawa 1971 (jeszcze jako zespół Amazonki)
z arch. Przemysława Lisieckiego
 
https://wojciechskowronski.pl/images/foto/gal/lisiecki/g_600_pl16.jpg
z arch. Przemysława Lisieckiego
g_600_BLUES--ROCK-W-PENYM-SKADZIE_n_polar.jpg
g_600_rywol01.jpg
Blues & Rock
z chórkiem wokalnym Rock & Blues
1973
Krystyna Stolarska, Halina Zielińska, Ewa Góra, Wojtek Skowroński, Andrzej Iskra (na dole), Maciej Winiewicz, Maciej Dobrzyński i Przemysław Lisiecki
z arch. Ryszarda Wolańskiego; fot. Jerzy Płoński

g_600_pl06.jpg
Maciej Winiewicz, Andrzej Iskra, Maciej Dobrzyński, Wojtek Skowroński, Przemysław Lisiecki
Lublin 1973
z arch. Przemysława Lisieckiego
g_600_pl09.jpg
Blues & Rock
Andrzej Iskra, Wojtek Skowroński, Maciej Dobrzyński, Przemysław Lisiecki, Maciej Winiewicz
Warszawa 1973
z arch. Przemysława Lisieckiego

g_600_0038is_sepia.jpg
Blues & Rock 
Przemysław Lisiecki, Maciej Dobrzyński, Wojtek Skowroński, Andrzej Iskra i Maciej Winiewicz
Warszawa 1973
z arch. Aleksandry i Michała Iskra

mw0002-1_600.jpg
Maciej Dobrzyński, Maciej Winiewicz, Andrzej Iskra, Wojtek Skowroński
i Przemysław Lisiecki
Warszawa 1973
z arch. Macieja Winiewicza
g_600_pl19.jpg
Maciej Dobrzyński, Przemysław Lisiecki, Wojtek Skowroński, Andrzej Iskra, Maciej Winiewicz
Lublin 1973
z arch. Przemysława Lisieckiego

mw0003_600.jpg
Andrzej Iskra, Maciej Dobrzyński, Przemysław Lisiecki, Wojtek Skowroński i Maciej Winiewicz
Lublin 1973
z arch. Macieja Winiewicza

g_600_pl12.jpg
Maciej Winiewicz, Przemysław Lisiecki, Andrzej Iskra, Maciej Dobrzyński, Wojtek Skowroński
Warszawa 1973
z arch. Przemysława Lisieckiego

g_600_0048oi.jpgg_600_0049oi_sepia.jpgg_600_0047oi.jpg
Warszawa 1973
1. Maciej Winiewicz, Andrzej Iskra, Wojtek Skowroński, Maciej Dobrzyński, Przemysław Lisiecki
2. Maciej Dobrzyński, Wojtek Skowroński, Maciej Winiewicz, Andrzej Iskra, Przemysław Lisiecki
3. Maciej Winiewicz, Maciej Dobrzyński, Wojtek Skowroński, Andrzej Iskra, Przemysław Lisiecki
(zespół Blues & Rock "świadkiem na ślubie")
z arch. Aleksandry i Michała Iskra

g_600_0052oi.jpgg_600_0051oi.jpg
1. Maciej Dobrzyński, Andrzej Iskra, Wojtek Skowroński, Przemysław Lisiecki i Maciej Winiewicz 1973
2. Wojtek Skowroński 1973
(foto nr 2 Marek A. Karewicz, sesja wykorzystana w grafice albumu Blues & Rock z 1973 roku -patrz dyskografia cd)
z arch. Aleksandry i Michała Iskra

g_600_0059oig_600_0040oi.jpgg_600_0042oi.jpg
Koncert z okazji święta 22 lipca. Warszawa 1973
1. Andrzej Iskra, Maciej Dobrzyński, Maciej Winiewicz, Krystyna Stolarska i Ewa Góra
2. Andrzej Iskra, Krystyna Stolarska, Teresa Głowacka i Ewa Góra
3. Andrzej Iskra, Maciej Dobrzyński, Maciej Winiewicz, Krystyna Stolarska, Teresa Głowacka i Ewa Góra
z arch. Aleksandry i Michała Iskra

g_600_0029oi.jpgg_600_0028oi.jpg
TV RUND w Lipsku - NRD - 1973
1. Maciej Winiewicz, Krystyna Stolarska, Ewa Góra, Wojtek Skowroński i Teresa Głowacka (zasłonięta)
2. Maciej Winiewicz, Krystyna Stolarska, Wojtek Skowroński i Ewa Góra
z arch. Aleksandry i Michała Iskra

g_600_pl18.jpg g_600_pl13.jpgg_600_fot.-Romuald-Krlak.jpg
Program TV Łódź 1974
1. Wojtek (za perkusją), Edmund Klaus, Przemysław Lisiecki, Andrzej Iskra; fot. Romuald Królak
2. Wojtek Skowroński, Edmund Klaus, Przemysław Lisiecki (za perkusją); fot. Romuald Królak
z arch. Przemysława Lisieckiego
3. Wojtek (za perkusją), Edmund Klaus, Przemysław Lisiecki, Andrzej Iskra; fot. Romuald Królak
z archiwum Romualda Królaka

g_600_bar_plaiek.jpg
_g_600_Nowa-Wie---7-IV-1974.jpg
foto E. Smoliński
z arch Teresy Skowrońskiej

rowi_600.jpg
Wojtek (brak danych)
z arch. Romana Witczaka, foto Janusz Nowacki

rowi0001_600.jpg
Wojtek (brak danych)
z arch. Romana Witczaka, foto Maciej Jurkowski

rowi0004_600.jpg
Wojtek Warszawa Plac Defilad przed Pałacem Kultury 22.07.1973
z arch. Romana Witczaka, foto Maciej Jurkowski